TERME EN VOORWAARDES

 

Lees asseblief hierdie diensbepalings sorgvuldig deur voordat u ons webwerf besoek of gebruik. Deur toegang te verkry tot of enige deel van die webwerf te gebruik, stem jy in om gebonde te wees aan hierdie diensbepalings. As jy nie instem tot al die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms nie, mag jy nie toegang tot die webwerf of enige dienste gebruik nie. As hierdie diensbepalings as 'n aanbod beskou word, word aanvaarding uitdruklik beperk tot hierdie diensbepalings.


Enige nuwe kenmerke of gereedskap wat by die huidige winkel gevoeg word, sal ook onderhewig wees aan die diensbepalings. Jy kan enige tyd op hierdie bladsy die nuutste weergawe van die diensbepalings nagaan. Ons behou die reg voor om enige deel van hierdie diensbepalings op te dateer, te verander of te vervang deur opdaterings en/of veranderinge op ons webwerf te plaas. Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie bladsy gereeld na te gaan vir veranderinge. Jou voortgesette gebruik van of toegang tot die webwerf na die plasing van enige veranderinge, behels aanvaarding van daardie veranderinge.

Ons winkel word op SHOPIFY aangebied. Hulle voorsien ons van die aanlyn e-handelsplatform wat ons in staat stel om ons produkte en dienste aan jou te verkoop.

AANLYN WINKEL BEPALINGS
Deur in te stem tot hierdie Diensbepalings, verteenwoordig jy dat jy ten minste die ouderdom van meerderjarigheid in jou staat of provinsie van verblyf is, of dat jy die ouderdom van meerderjarigheid in jou staat of provinsie van verblyf is en jy het ons jou toestemming gegee om laat enige van jou minderjarige afhanklikes toe om hierdie webwerf te gebruik.
Jy mag nie ons produkte vir enige onwettige of ongemagtigde doel gebruik nie en jy mag ook nie, in die gebruik van die Diens, enige wette in jou jurisdiksie oortree nie (insluitend maar nie beperk tot kopieregwette nie).
Jy mag geen wurms of virusse of enige kode van 'n vernietigende aard oordra nie.
'n Oortreding of oortreding van enige van die Bepalings sal lei tot 'n onmiddellike beëindiging van jou Dienste.


DIE DIENS EN PRYSE
Pryse vir ons produkte is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.
Ons behou die reg voor om te eniger tyd die Diens (of enige deel of inhoud daarvan) sonder kennisgewing te eniger tyd te wysig of te staak.
Ons sal nie teenoor jou of enige derde party aanspreeklik wees vir enige wysiging, prysverandering, opskorting of staking van die Diens nie.

PRODUKTE OF DIENSTE
Sekere produkte of dienste kan eksklusief aanlyn beskikbaar wees deur die webwerf. Hierdie produkte of dienste kan beperkte hoeveelhede hê en is slegs onderhewig aan terugbesorging of omruiling volgens ons terugkeerbeleid.
Ons het elke poging aangewend om die kleure en beelde van ons produkte wat by die winkel verskyn so akkuraat as moontlik te vertoon. Ons kan nie waarborg dat jou rekenaarmonitor se vertoning van enige kleur akkuraat sal wees nie.
Ons behou die reg voor, maar is nie verplig nie, om die verkope van ons produkte of dienste tot enige persoon, geografiese streek of jurisdiksie te beperk. Ons kan hierdie reg op 'n geval-tot-geval basis uitoefen. Ons behou die reg voor om die hoeveelhede van enige produkte of dienste wat ons aanbied te beperk. Alle beskrywings van produkte of produkpryse is onderhewig aan verandering te eniger tyd sonder kennisgewing, volgens die uitsluitlike goeddunke van ons. Ons behou die reg voor om enige produk enige tyd te staak. Enige aanbod vir enige produk of diens wat op hierdie webwerf gemaak word, is nietig waar dit verbied word.
Ons waarborg nie dat die kwaliteit van enige produkte, dienste, inligting of ander materiaal wat deur u gekoop of verkry is, aan u verwagtinge sal voldoen nie, of dat enige foute in die Diens reggestel sal word nie.

FAKTURERING EN REKENING INLIGTING
Ons behou die reg voor om enige bestelling wat jy by ons plaas, te weier. Ons mag, na ons uitsluitlike goeddunke, hoeveelhede wat per persoon, per huishouding of per bestelling gekoop word, beperk of kanselleer. Hierdie beperkings kan bestellings insluit wat deur of onder dieselfde klantrekening geplaas word, dieselfde kredietkaart en/of bestellings wat dieselfde faktuur- en/of afleweringsadres gebruik. As ons 'n verandering aan of 'n bestelling kanselleer, kan ons probeer om jou in kennis te stel deur die e-pos en/of faktuuradres/foonnommer te kontak wat verskaf is toe die bestelling gemaak is. Ons behou die reg voor om bestellings wat, na ons uitsluitlike oordeel, deur handelaars, herverkopers of verspreiders geplaas te word, te beperk of te verbied.

Jy stem in om huidige, volledige en akkurate aankoop- en rekeninginligting te verskaf vir alle aankope wat by ons winkel gemaak word. Jy stem in om jou rekening en ander inligting, insluitend jou e-posadres en kredietkaartnommers en vervaldatums onmiddellik op te dateer, sodat ons jou transaksies kan voltooi en jou kan kontak soos nodig.
Vir meer besonderhede, hersien asseblief ons Retourbeleid.

TERUGVOERING EN ANDER INDIENINGS
Ons mag, maar het geen verpligting om inhoud te monitor, te redigeer of te verwyder wat ons volgens ons uitsluitlike goeddunke onwettig, aanstootlik, dreigend, lasterlik, lasterlik, pornografies, obseen of andersins aanstootlik is of enige party se intellektuele eiendom of hierdie diensbepalings oortree. .
Jy stem in dat jou kommentaar geen reg van enige derde party sal skend nie, insluitend kopiereg, handelsmerk, privaatheid, persoonlikheid of ander persoonlike of eiendomsreg. Jy stem verder in dat jou kommentaar nie lasterlike of andersins onwettige, beledigende of onwelvoeglike materiaal sal bevat, of enige rekenaarvirus of ander wanware sal bevat wat op enige manier die werking van die Diens of enige verwante webwerf kan beïnvloed nie. Jy mag nie 'n vals e-posadres gebruik, voorgee dat jy iemand anders as jy is, of andersins ons of derde partye mislei oor die oorsprong van enige kommentaar nie. Jy is alleen verantwoordelik vir enige opmerkings wat jy maak en die akkuraatheid daarvan. Ons neem geen verantwoordelikheid nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige kommentaar wat deur jou of enige derde party geplaas is nie.
VERBODE GEBRUIK
Benewens ander verbodsbepalings soos uiteengesit in die diensbepalings, word u verbied om die webwerf of die inhoud daarvan te gebruik: (a) vir enige onwettige doel; (b) om ander te werf om enige onwettige handelinge uit te voer of daaraan deel te neem; (c) om enige internasionale, federale, provinsiale of staatsregulasies, reëls, wette of plaaslike ordonnansies te oortree; (d) om ons intellektuele eiendomsregte of die intellektuele eiendomsregte van ander te skend of te skend; (e) om op grond van geslag, seksuele oriëntasie, godsdiens, etnisiteit, ras, ouderdom, nasionale oorsprong of gestremdheid te teister, te misbruik, te beledig, te benadeel, te belaster, te verkleineer, te intimideer of te diskrimineer; (f) om vals of misleidende inligting in te dien; (g) om virusse of enige ander soort kwaadwillige kode op te laai of oor te dra wat op enige manier gebruik sal of kan word wat die funksionaliteit of werking van die Diens of van enige verwante webwerf, ander webwerwe of die internet sal beïnvloed; (h) om die persoonlike inligting van ander te versamel of op te spoor; (i) om strooipos, phish, pharm, voorwendsel, spinnekop, kruip, of skraap te strooi; (j) vir enige onwelvoeglike of immorele doel; of (k) om in te meng met of die sekuriteitskenmerke van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe of die internet te omseil. Ons behou die reg voor om jou gebruik van die Diens of enige verwante webwerf te beëindig vir die oortreding van enige van die verbode gebruike.

VRYWARING VAN WAARBORGE; BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID
Ons waarborg nie, verteenwoordig of waarborg nie dat jou gebruik van ons diens ononderbroke, betyds, veilig of foutvry sal wees nie.
Ons waarborg nie dat die resultate wat verkry kan word uit die gebruik van die diens akkuraat of betroubaar sal wees nie.
Jy stem in dat ons van tyd tot tyd die diens vir onbepaalde tydperke kan verwyder of die diens enige tyd kan kanselleer, sonder kennisgewing aan jou.
U stem uitdruklik in dat u gebruik van, of onvermoë om die diens te gebruik, op u eie risiko is. Die diens en alle produkte en dienste wat deur die diens aan jou gelewer word, word (behalwe soos uitdruklik deur ons gestel) verskaf 'soos dit is' en 'soos beskikbaar' vir jou gebruik, sonder enige voorstelling, waarborge of voorwaardes van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend alle geïmpliseerde waarborge of voorwaardes van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, duursaamheid, titel en nie-oortreding.
In geen geval sal Fancy fab, ons direkteure, beamptes, werknemers, affiliasies, agente, kontrakteurs, interns, verskaffers, diensverskaffers of lisensiehouers aanspreeklik wees vir enige besering, verlies, eis, of enige direkte, indirekte, toevallige, bestraffende, spesiale, of gevolgskade van enige aard, insluitend, sonder beperking, verlore winste, verlore inkomste, verlore besparings, verlies van data, vervangingskoste, of enige soortgelyke skade, hetsy gebaseer op kontrak, tort (insluitend nalatigheid), streng aanspreeklikheid of andersins, wat voortspruit uit jou gebruik van enige van die diens of enige produkte wat met die diens verkry is, of vir enige ander eis wat op enige manier verband hou met jou gebruik van die diens of enige produk, insluitend, maar nie beperk nie tot, enige foute of weglatings in enige inhoud, of enige verlies of skade van enige aard aangegaan as gevolg van die gebruik van die diens of enige inhoud (of produk) wat via die diens geplaas, oorgedra of andersins beskikbaar gestel word, selfs al word hulle ingelig oor hul moontlikheid. Omdat sommige state of jurisdiksies nie die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade toelaat nie, sal ons aanspreeklikheid in sulke state of jurisdiksies beperk word tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word.

VRYWARING
Jy stem in om Fancy fab en ons ouer, filiale, affiliasies, vennote, beamptes, direkteure, agente, kontrakteurs, lisensiehouers, diensverskaffers, subkontrakteurs, verskaffers, interns en werknemers skadeloos te stel, te verdedig en skadeloos te hou, skadeloos van enige eis of eis, insluitend redelike prokureursfooie, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit jou oortreding van hierdie diensbepalings of die dokumente wat hulle deur verwysing inkorporeer, of jou oortreding van enige wet of die regte van 'n derde party.


BEHEERLIKE WET
Hierdie diensbepalings en enige afsonderlike ooreenkomste waardeur ons dienste aan u verskaf, sal beheer word deur en vertolk word in ooreenstemming met die wette van die Verenigde Koninkryk.
Jy kan enige tyd op hierdie bladsy die mees onlangse weergawe van die diensbepalings hersien.
Ons behou die reg voor, na ons uitsluitlike goeddunke, om enige deel van hierdie diensbepalings op te dateer, te verander of te vervang deur opdaterings en veranderinge op ons webwerf te plaas. Dit is jou verantwoordelikheid om ons webwerf gereeld na te gaan vir veranderinge. Jou voortgesette gebruik van of toegang tot ons webwerf of die Diens na die plasing van enige veranderinge aan hierdie Diensbepalings behels aanvaarding van daardie veranderinge.